سال رونق تولید 
امروز یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ ۱۷:۲۳
 

معرفی بهبود کیفیت

رئیس بهبود کیفیت: دکتر کیومرث شهبازی
تلفن مستقیم بهبود کیفیت :  53226811   - 061
 بهبود کیفیت به معنای ؛  
بهبود کیفیت چارچوبی برای ارتقاء کیفیت مستمر خدمات، نظم بخشیدن به فعالیت های در حال انجام، موظف ساختن و پاسخگو کردن سازمان های ارائه دهنده سلامت به رعایت اصول تعالی خدمات بالینی. 
 
بهبود کیفیت شامل نظارت براصول موارد ذیل است: 

 

-  مشارکت بیمار و همراهان
دریافت مطلوب خدمات سلامت، در دسترس قرار گیری اطلاعات به نحو مطلوب ... 
- مدیریت خطر
فرهنگ سازی و عوامل مشوق سازمانی برای مشارکت کارکنان و متخصصان برای گزارش دهی و رفع خطاها
- ممیزی بالینی
انتخاب موضوع ممیزی، بررسی وضعیت موجود، تعیین استانداردها،  مقایسه وضع موجود با استانداردها  
- آموزش
تخصیص زمان آموزش جهت کارکنان، استراتژی و برنامه عملی مشخص
 
-  اثر بخشی بالینی
طبابت مبتنی بر شواهد، راهکارهای طبابت بالینی
 
- استفاده از اطلاعات
آموزش و توجیه پرسنل جهت کار با سیستم منابع انسانی، استفاده از اطلاعات ثبت شده در سیستم به منظور ارتقاء کیفی
-  مدیریت کارکنان
تعیین ویژگی های شغلی کارکنان، کارمند یابی و کارمند گزینی