سال مهار تورم و رشد تولید
امروز سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ ۱۰:۵۹
 

معرفی بهبود کیفیت

رئیس واحد بهبود کیفیت: دکتر نصراله حسونی بحرینی / رییس بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان
تلفن مستقیم بهبود کیفیت :  53226811   -  061
 کارشناس بهبود کیفیت: عاطفه بنیادی تلفن : 17-  53226811 ( داخلی 5416)
 
 بهبود کیفیت به معنای ؛  
بهبود کیفیت چارچوبی برای ارتقاء کیفیت مستمر خدمات، نظم بخشیدن به فعالیت های در حال انجام، موظف ساختن و پاسخگو کردن سازمان های ارائه دهنده سلامت به رعایت اصول تعالی خدمات بالینی. 
 
بهبود کیفیت شامل نظارت براصول موارد ذیل است: 
-  مشارکت بیمار و همراهان
دریافت مطلوب خدمات سلامت، در دسترس قرار گیری اطلاعات به نحو مطلوب ... 
- مدیریت خطر
فرهنگ سازی و عوامل مشوق سازمانی برای مشارکت کارکنان و متخصصان برای گزارش دهی و رفع خطاها
- ممیزی بالینی
انتخاب موضوع ممیزی، بررسی وضعیت موجود، تعیین استانداردها،  مقایسه وضع موجود با استانداردها  
- آموزش
تخصیص زمان آموزش جهت کارکنان، استراتژی و برنامه عملی مشخص
-  اثر بخشی بالینی
طبابت مبتنی بر شواهد، راهکارهای طبابت بالینی
- استفاده از اطلاعات
آموزش و توجیه پرسنل جهت کار با سیستم منابع انسانی، استفاده از اطلاعات ثبت شده در سیستم به منظور ارتقاء کیفی
-  مدیریت کارکنان
تعیین ویژگی های شغلی کارکنان، کارمند یابی و کارمند گزینی