سال جهش تولید
امروز جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ ۲۲:۱۰
 

بیانیه ارزشها

ما کارکنان سازمان بهداشت و درمان صنعت آبادان  نفت به رعایت و حفظ ارزشهای زیر پایبندیم : 
ایمنی کارکنان و بیماران
رعایت اخلاق حرفه ای
رعایت منشور حقوق بیماران
عدالت در دسترسی به خدمات
مسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال خدمت گیرندگان
الهام بخشی و امیدآفرینی
تعالی و رشد سرمایه های انسانی