سال جهش تولید با مشارکت مردم
امروز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۴:۱۴
 

روند پذیرش

 

پذیرش در این مرکز شامل گروه های زیر می باشد:

 • جمعیت تحت پوشش بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان( شامل کارکنان شاغل و خانواده های محترم آنان، خانواده های محترم بازنشسته صنعت نفت) با ارائه دفترچه درمانی نفت که تاریخ اعتبار آن به روز باشدو بطور رایگان – از کلیه خدمات بستری و سرپایی، تخصصی و فوق تخصصی می توانند بهره مند شوند.

   

 • بیمه شدگان خدمات درمانی با پرداخت هزینه ها طبق قرارداد فی مابین

   

 • کارکنان بانک صادرات خدمات بستری و اورژانس بر اساس قرارداد، خدمات سرپایی آزاد

   

 • ارائه خدمات درمانی برای کلیه کارکنان قاضی در دادگستری آبادان- رایگان وبرای سایر کارکنان دادگستری با پرداخت فرانشیز تعیین شده امکانپذیر می باشد.

   

   

  روند پذیرش

 • مراجعین تحت پوشش خدمات بهداشتی-درمانی بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان با مراجعه به پذیرش درمانگاههای تحت پوشش در مناطق( بریم، بوارده ،قدس و بهار و درمانگاه مرکزی مستقر در بیمارستان)می توانند ازخدمات درمانی استفاده کنند.

 • جمعیت تحت پوشش بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان می توانند برای موارد اورژانس و بستری به بیمارستان امام خمینی ره( نفت )آبادان مراجعه نمایند.

 • نکته قابل توجه: از آنجایی که در این مرکز سیستم ارجاع پزشک خانواده اجرا می شود، ضروری است که جمعیت تحت پوشش این مرکز ،در روزهای غیرتعطیل از ساعت 7لغایت14 بعدازظهر جهت دریافت خدمات سرپایی به مراکز بهداشتی – درمانی محل سکونت خود مراجعه نمایند.

 • ارائه خدمات درمانی در درمانگاه مرکزی که در بیمارستان نفت مستقر است ،بطور24ساعته و در روزهای تعطیل است، لذا در روزهای تعطیل و عصروشب کلیه خدمات در این مرکز ارائه می شود.

 • بخش اورژانس بیمارستان نفت آبادان بطور24 ساعته آماده پذیرش مراجعین تحت پوشش است.

   

   

     

شماره تلفن پذیرش های مراکز بهداشتی درمانی

 • بریم: 53226811-(داخلی 5350)

 • بوارده: 53226811-(داخلی 5422)

 • مرکزی:53226811(داخلی5339)

 • قدس:  50-53326748

 • بهار:  69-53262967