سال مهار تورم و رشد تولید
امروز سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ ۱۰:۱۹
 

 

بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان و بیمارستان ( امام خمینی ره) با قدمت بیش از یکصد سال خدمت در جهت حفظ سلامت شاغلین و خانواده های محترم آنان، توانسته است به موفقیت هایی دست یابد.

گواهینامه اعتباربخشی درجه یک، بیمارستان دوستدار کودک، هموویژولانس وتقدیرنامه هایی که حاصل تلاش مداوم وشبانه روزی کارکنان تلاشگر این مرکز است. 
گواهی گواهی1

1
تابلو