سال جهش تولید با مشارکت مردم
امروز دوشنبه ۱ اَمرداد ۱۴۰۳ ۱۶:۳۳
 

رییس روابط عمومی،تکریم ارباب رجوع و پیگیری امور بیماران: احمد غانمی خضیری

واحد روابط عمومی مسئولیت رسیدگی به کلیه شکایات و نیازهای مراجعین و بیماران را بعهده دارد. همچنین پیگیری کلیه امور مربوط به بیماران و مراجعین، نظرسنجی رضایتمندی مراجعین و بیماران (بستری و سرپایی)، راهنمایی و رفع مشکلات مراجعین در هنگام مراجعه به واحدهای زیرمجموعه ،دریافت شکایات و پیشنهادات در زمره وظایف این واحد است.این امور مسئولیت برگزاری جشن ها و مناسبت ها و انجام نظرسنجی ها از کارکنان را نیز برعهده دارد.

ارتباط باسازمان ها و شرکت های خدمات گیرنده ،دریافت نقطه نظرات و انعکاس آن به مدیریت و پاسخگویی با این مرکز است.

تلفن های پاسخگویی :  17-53226811( داخلی5211و5289) و53226979