سال مهار تورم و رشد تولید
امروز سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ ۱۱:۴۰
 

امور اعزام بیماران

رئیس امور اعزام: قاسم بغلانیان
تلفن واحد امور اعزام: 53226811 -061
 
تاریخچه و گزارش مختصری از روند ارجاع

سطح بندی ارائه خدمات و سیستم ارجاع از سالیان دور در بهداشت و درمان نفت وجود داشته به نحوی که می توان گفت بهداشت و درمان صنعت نفت پیشگام سطح بندی خدمات بهداشتی و درمانی در کشور است. 

 
اصول کلی اعزام بیماران بر اساس مقررات صنعت نفت 

- اعزام بیمار جهت دریافت خدمات تشخیصی و درمانی به منطقه دیگر صرفا از طریق شورای اعزام پزشکی مناطق بهداشت و درمان و با دریافت برگه اعزام امکان پذیر است. در صورت مراجعه کارمند به بهداشت و درمان غیر منطقه خود خدمات درمانی در قبال ارائه دفترچه بیمه نفت قابل انجام است اما مشمول مقررات اعزام نخواهد بود.

- اعزام بیمار به تهران، اهواز، شیراز یا مناطق دیگر در صورتی مجاز است که خدمات مورد نیاز بیمار (با تشخیص و تأیید شورای پزشکی منطقه مبدأ) در منطقه محل سکونت یا محل کار کارمند قابل ارائه نباشد، در غیر این صورت اعزام محسوب نشده و مشمول مقررات اعزام به حساب نمی آید.
- کارمندی که با برگه اعزام از منطقه مبدأ به هر یک از مناطق بهداشت و درمان اعزام می شود در طی مدت دریافت خدمات، مشمول مأموریت درمانی است.
- مدت زمان حضور و مراجعه کارمند به بهداشت و درمان محل اعزام باید به تأیید آن بهداشت و درمان رسیده باشد. در صورت عدم تأیید تمام یا بخشی از ایام عدم حضور کارمند در محل کار خود به عنوان مأموریت درمانی، ایام مذکور توسط بهداشت و درمان محل اعزام به عنوان مرخصی استحقاقی یا غیبت از کار محسوب خواهد شد.
- اعزام مجدد به بهداشت و درمان محل اعزام اولیه صرفا باید با نظر و تأیید کتبی شورای اعزام بهداشت و درمان مبدأ بوده و درخواست یا تعیین وقت نوبت بعدی مراجعه توسط پزشک درمانگر ملاک عمل صرف نیست.
- در صورت اعزام بیمار جهت انجام درمان خارج از بیمارستان نفت، در طی مدت اقامت کارمند در شهر محل اعزام (مانند تهران و اهواز) کارمند باید روزانه به پلی کلینیک تخصصی آن منطقه مراجعه و حضور خود را ثبت نماید.
- بلافاصله پس از پایان درمان در شهر محل اعزام (مانند تهران و اهواز) کارمند باید به منطقه محل کار خود مراجعه و مشغول به کار شود.
- سازمان بهداشت و درمان هیچ گونه تعهدی در قبال ایاب و ذهاب کارمند یا اقامت همراه بیمار در طی مدت اقامت در شهر محل اعزام ندارد و چنین اموری کلا به عهده شرکت/ سازمان محل کار کارمند است.
- جهت اعزام مجدد بیمار نیز تأییدیه و اخذ برگه اعزام از بهداشت و درمان منطقه مبدأ ضروری است.
- اعزام بیمار برای موارد خاصی مانند نازایی، جراحی لیزیک و اعمال مشابه چشمی، ارتودنسی و ایمپلنت دندان ها  با تایید شورای اعزام  پزشکی منطقه صرفا تا نزدیک ترین شهری که این خدمات قابل ارائه باشند، مجاز بوده و تعهدی برای اعزام به تهران، اهواز، شیراز و ... برای سازمان و نیز شرکت های صنعت نفت وجود ندارد.
- مقرات اعزام شامل بازنشستگان صنعت نفت و خانواده های آنان (حتی فرزندان ذکور بالای 22 سال ایشان) نمی شود.
- مقررات اعزام شامل کارکنان پیمانکاری، پرکیس و قراردادی نیست.
- اعزام بیمار به خارج از کشور تابع مقررات عمومی صنعت نفت و نیز مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.