سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
امروز یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۴۲
 

کارشناس مسئول: علی غلامی نژاد

ساعات کار واحد: شنبه تا 3شنبه( 7-17) 4شنبه(7-16)

* کلیه خدمات ترخیص بیماران بستری بعهده این امور است.در زمانهایی که این واحدفعال نیست ارائه خدمات توسط واحد صندوق تسویه حساب موقت برای بیماران ترخیص شده، انجام می شود.

کلیه خدمات مربوط به دریافت وجه و تسویه حساب بیماران بستری شده در اورژانس و سایر بخش های بستری توسط واحد صندوق انجام می شود که بصورت 24ساعته و در تمام ایام فعال است.

کارشناس مسئول صندوق:  آرزومداخل

تلفن:  17-53226811( داخلی 5258)

محل استقرار واحد در سالن انتظار بخش اورژانس می باشد.