سال جهش تولید
امروز چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ ۰۵:۴۸
 

مدیر مسئول: احمد غانمی

این واحد مسئولیت برگزاری کلیه مناقصات و مزایده ها و نظارت برروند انجام  پیمان ها را بعهده دارد.

تلفن:17-53226811 (5210)