سال جهش تولید با مشارکت مردم
امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۰۴:۰۸
 

پزشک مسئول مرکز: دکتر حاتم فرحانی مجد

مدیر داخلی و سرپرستارخانواده: مرضیه طاهری

فعالیت این مرکز بهداشتی - درمانی شبانه روزی و24ساعته بوده و درایام تعطیل نیز آماده ارائه خدمات به خانواده های محترم تحت پوشش بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان می باشد.

موقعیت جغرافیایی: بیمارستان امام خمینی ره(نفت آبادان)  از درب خیابان منتظری

دراین مرکز درمانی ارائه خدمات بر اساس پزشک خانواده صورت می گیرد و کلیه خانواده ها دارای پرونده پزشک خانواده بوده و از نظـر بیماریهای مزمن غربالگری و follow up می شوند. از طـریق روش ارجـاع پزشک خانواده به کلینیک هایی تخصصی در صورت نیاز ارجاع

می شوند. در این مرکز فقط خدمات ویزیت عمومی،پزشک خانواده،تزریقات ،پانسمان و نوار قلب انجام می شود.

تلفن مرکز: 17-53226811 ( پزشک مسئول: 5436،مدیرداخلی: 5259، پذیرش:5339، تزریقات و پانسمان: 5492)