سال جهش تولید با مشارکت مردم
امروز دوشنبه ۱ اَمرداد ۱۴۰۳ ۱۶:۳۹
 

 پزشک مسئول مرکز: دکتر فرامرزغفاری

مدیرداخلی و سرپرستار خانواده: خدیجه عبدالله نژاد

خدمات قابل ارائه در این مرکزبهداشتی و درمانی:

این مرکز سیستم پذیرش بیمار و روش ارجاع آن بر اساس طرح پزشک خانواده است.همه خانوارهای تحت پوشش این مرکز دارای پرونده پزشک خانواده هستند و از نظر بیماریهای مزمن follow up و غربالگری می شوند.

این مرکز علاوه بر خدمات پزشک خانواده و ویزیت عمومی، دارای خدمات مامایی وبهداشت خانواده، سلامت و پایش کودکان ،واکسیناسیون،  تزریقات و پانسمان و داروخانه است.

ساعات کار مرکز: شنبه تا 3شنبه( 15-7) و 4شنبه(14-7) سایر ایام ارائه خدمات ضروری در درمانگاه مرکزی انجام می شود.

تلفن: 53226811(داخلی5422 پذیرش، پزشک مسئول: 5322، مدیرداخلی: 5332)