سال جهش تولید با مشارکت مردم
امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۰۴:۲۲
 

پزشک مسئول:دکتر رضامسعودی

سرپرستارخانواده: مهری سرلک

 این مرکز دارای خدمات پزشک خانواده،تزریقات وپانسمان، بهداشت خانواده و مامایی ،داروخانه بوده و تمام جمعیت تحت پوشش این مرکز دارای پرونده خانوارپزشک خانواده بوده و از نظر بیماری های مزمن غربالگری و follow up می شوندو در صورت لزوم به کلینیک های تخصصی ارجاع می گردند.

ساعت کار مرکز:  شنبه تا3شنبه(15-7 ) و 4شنبه:( 14-7) .سایر روزها ارائه خدمات ضروری در درمانگاه مرکزی واقع در بیمارستان نفت

تلفن:   69-53262967