سال جهش تولید با مشارکت مردم
امروز دوشنبه ۱ اَمرداد ۱۴۰۳ ۱۸:۳۲
 

پزشک مسئول : دکتر رضاعبدالله زاده

مدیرداخلی و سرپرستار خانواده: آناهیتامصلی نژاد

 علاوه بر ارائه خدمات پزشک خانواده وویزیت عمومی، خدمات مامایی و بهداشت خانواده،داروخانه، تزریقات و پانسمان ارائه می گردد.کلیه خانوارهای تحت پوشش این مرکز دارای پرونده پزشک خانواده بوده و از نظر بیمارهای مزمن follow up و غربالگری می شوند و از طریق سیستم ارجاع پزشک خانواده روند درمان آنهاپیگیری می شود. در این مرکز علاوه بر خدمات فوق، کلینیک ترک دخانیات نیز دایر است.

ساعت کارمرکز: شنبه تا 3شنبه: (15-7)و 4شنبه(14-7) سایر روزها ارائه خدمات ضروری در درمانگاه مرکزی واقع در بیمارستان نفت

تلفن:    17 -53226811(داخلی های : پزشک مسئول:5321،مدیرداخلی:5354،بهداشت خانواده:5276،وپذیرش:5350)