سال جهش تولید با مشارکت مردم
امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۰۵:۱۰
 

پزشک مسئول مرکز:  معصومه هجر(پزشک خانواده)

سرپرستار خانواده و مدیر داخلی : منیره صابری

خدمات قابل ارائه در این مرکزبهداشتی و درمانی:

این مرکز سیستم پذیرش بیمار و روش ارجاع آن بر اساس طرح پزشک خانواده است.همه خانوارهای تحت پوشش این مرکز دارای پرونده پزشک خانواده هستند و از نظر بیماریهای مزمن follow up و غربالگری می شوند.

این مرکز علاوه بر خدمات پزشک خانواده و ویزیت عمومی، دارای خدمات مامایی وبهداشت خانواده، سلامت و پایش کودکان ،واکسیناسیون، دندانپزشکی،تزریقات و پانسمان و داروخانه است.

ساعات کار مرکز:  شنبه تا 3شنبه(15-7) و 4شنبه(14-7)  سایر ایام ارائه خدمات ضروری در درمانگاه مرکزی واقع در بیمارستان نقت  انجام می شود.

تلفن:50- 53326748