سال جهش تولید با مشارکت مردم
امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۰۵:۵۰
 

 

درمانگاه طب صنعتی در پالایشگاه آبادان مستقر بوده و نزدیکترین واحدبهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان به سایت های عملیاتی است.

این واحد نقش اورژانس پیش بیمارستانی را ایفاء می کند و در هنگام سوانح و حوادث اولین گروهی هستند که برای امدادونجات به صحنه حادثه اعزام می شوند.

نقش دیگر این واحد ارتقاء سطح سلامت کارکنان و حفظ سلامت آنان در محیط های کاری است، این مهم با انجام معاینات دوره ای ونظارت بر نتایج آن انجام می شود.

تلفن :53226811( داخلی 5320)