سال جهش تولید با مشارکت مردم
امروز دوشنبه ۱ اَمرداد ۱۴۰۳ ۱۸:۰۳
 

بیانیه ماموریت و چشم انداز

 ماموریت:

 سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان متولی اصلی سیاستگذاری، اجرا، نظارت و راهبری ارائه مراقبتهای جامع و یکپارچه به خانواده بزرگ صنعت نفت و همچنین ارائه خدمات سلامت به سایر خدمت گیرندگان بوده و عهده دار صیانت از سلامت سرمایه های انسانی می باشد. سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان با پیشینه و تجارب افتخارآمیز، توانمندی در ارائه خدمات نوین، متمایز و گسترده بویژه در مناطق عملیاتی ، با تکیه بر سرمایه های انسانی کارآمد و متعهد ، بهره مندی از مدیریت دانش بنیان و فناوریهای مناسب با رویکرد سلامت محوری و بر اساس اصول اقتصاد سلامت در راستای توسعه پایدار صنعت نفت حرکت می نماید

 

چشم انداز:

اولین و مطمئن ترین انتخاب گیرندگان خدمت و الگوی برتر نظام سلامت منطقه