سال جهش تولید
امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ ۲۰:۲۶
 

اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی ایمنی بیمار در بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان

رعایت ایمنی بیمار، حق بیمار و مسئولیت سازمان های ارائه دهنده خدمات سلامت است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان –  اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻟﺰام در ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و هر مرکز بهداشتی ودرمانی  آﺳﯿﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران و حفظ سلامت و ایمنی آنان تا بهبود کامل است.  بر اساس تاریخچه های موجود در رابطه با اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر، از حدود  ﯾﮏ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﻓﻠﻮراﻧﺲ ﻧﺎﯾﺘﯿﻨﮕﻞ، ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺤـﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در  ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﯿﻤـﺎران ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـ و اساسی دارد.

    آسیب های انسانی و خسارات مالی وارده به بیمار منجر به تاکید بر ایمنی بیمار به عنوان یک نگرانی جهانی شده است، لذا انجام اقدامات سازمان یافته در جهت ارائه خدمات ایمن ضروری به نظر می رسد. در این راستا کارگاه آموزشی ایمنی بیمارکه از الزامات اعتباربخشی می باشد،جهت گروه پزشکی و درمان در محل سالن آموزش بیمارستان امام خمینی ره برگزار گردید. دکتر شیرازی دکترای آموزش پرستاری بهداشت ودرمان صنعت نفت اهواز سخنران و مدرس این جلسه آموزشی بود. در این کلاس ضمن ارزیابی ایمنی بیمار، اهداف ایمنی بیمار، چک لیست جراحی ایمن، شاخص های ایمنی بیمار و 9 راه حل استاندارد ایمنی بیمار بررسی و به حاضرین در جلسه آموزش داده شد. در این کلاس آموزشی تعداد 78 نفر از کارکنان پرستاری و پزشکان عمومی شرکت داشتند.

ایمنی بیمار1

۱۸ آذر ۱۳۹۷ ۱۵:۴۶
تعداد بازدید : ۵۲۴

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید