اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ ۱۷:۵۲

نقشه سایت

صفحه نخست

بیمارستان امام خمینی(ره) آبادان

تاریخچه

بخش های مختلف بیمارستان

روابط عمومی وتکریم ارباب رجوع

معرفی واحد

اخبار و اطلاع رسانی

رادیو اینترنتی

خبرنامه اینترنتی

پوسترهای مناسبتی

راهنمای مراجعین

گسترش خدمات ودرمان غیرمستقیم

پزشکان پلی کلینیک

کلینیک دندانپزشکی

برنامه پزشکان پلی کلینیک تخصصی

امور اعزام بیماران

پرستاری ومامایی

پیام داخلی

مدیریت واحدها

امور کارکنان

امور مالی

حراست

آموزش و پژوهش

تجهیزات پزشکی

تدارکات اداری و خدماتی

امور قراردادها و پیمانها

پذیرش و بستری

واحد ترخیص

طب صنعتی وبهداشت عمومی

بهداشت عمومی

ایمنی

درمانگاه طب صنعتی

بهداشت روان ومشاوره

نقشه سایت

واحد بهبود کیفیت

معرفی واحد بهبود کیفیت

منشور حقوق بیمار

چشم انداز و ماموریت

ارزش ها

چارت بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان

مراکز سلامت خانواده

درمانگاه قدس

درمانگاه 22 بهمن(بوارده)

درمانگاه شهید مطهری(بریم)

درمانگاه مرکزی

درمانگاه بهار آزادی

پیشنهادات

نظام پیشنهادات

فرم پیشنهادات

فرم دریافت شکایات

ارتباط مستقیم با مدیریت

تالار گفتگو


تماس با ما از طریق سامانه پیامکی:

ارسال نقطه نظرات به شماره پیامکی 30003992